Dansk  Deutch  english

www.dansee.dk

DANSKE ØRREDSØER

 
 
Find Ørredsø i
Danmark

Aktiviteter og

arrangementer

Gode fiske

opskrifter

Nyheder og

information

 

NYHEDER & INFORMATION

 

 
 
 

Etiske regler for danske ørredsøer’s medlemmer

 • Fisk er et levende væsen og skal behandles med respekt

FISKERETIK

 • Fisk må ikke opbevares i net i søen
 • Fisk der skal aflives skal hurtigt aflives med slag og afblødning. Fanget fisk må ikke genudsættes, hvis de har fået skader eller det vurderes at fisken ikke er levedygtig
 • Der må kun fiskes med 1 krog pr. Stang( 1 enkeltkrog el. 1 trekrog)
 • Pirkefiskeri samt fiskeri med gaf, net og spyd er forbudt og medfører bortvisning.
 • Agnfisk er ikke tilladt, samt dele af fisk

LYSTFISKERETIK

 • Sæt dig grundigt ind i den enkeltes sø´s
  regelsæt
 • Forfodring er forbudt
 • Der må kun fiskes med gyldigt fiskekort og antal stænger, der er betalt for
 • Der må udelukkende fanges til eget brug
 • Vis hensyn til andre ved søen
 • Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre, når linen kastes ud
 • Hunde skal føres i snor, hundens efterladenskaber skal fjernes
 • Buske og træer må ikke beskæres ved søen
 • Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene spiser dem
 • Ryd op efter dig selv og benyt skraldestativer
 • Brug renseplads til rensning af fisk. Rens aldrig fiskene ved søen af hensyn til smitte og forurening
 • Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen og ved søen. Det er til fare for fugle og andre dyr
 • Brug de anviste parkeringspladser

 

KLASSIFIKATION

For at blive medlem, skal virksomheden opfylde klassifikationsbestemmelsernes mindstekrav . svarende til 1 stjerne, 1 træ og 1 fisk.

Minimumskravene er bl.a.

 • Tilladelse til anlæg og anvendelse af søer
 • Udsætningstilladelse
 • Toilet og renseplads
 • Mulighed for affaldsbortskaffelse

Klassifikationen foretages af autorisationsudvalget. Det sker efter indstilling af foreningens konsulent, der forud har besøgt alle virksomhederne og foretager en række registreringer af tilladelser og fysiske forhold. Klassifikationen er gældende for et år af gangen.

 

Fisketegn - Fiskekort

Alle mellem 18 og 65 år skal have et fisketegn for at drive fiskeri i offentlige, salte eller ferske, vande. Fisketegn kan købes på posthuse samt en række turistbureauer, campingpladser og hos flere af Danske Ørredsøers medlemmer. Vil man fiske i åen eller en natursø skal man have et fiskekort for det aktuelle fiskevand.

 

Der kræves ikke offentlig fisketegn til en ørredsø eller Put & Take vande.

 

Konkurrencer

Der afholdes jævnligt konkurrence ved den enkelte ørredsø. Derfor følg med i den lokale dagspresse, fisketidsskrifter eller på
www.dansee.dk

 

Ris og Ros

Er du utilfreds med noget, skal en klage i første omgang altid rettes til den, der klages over. Løser dette ikke problemet, kan der klages skriftligt til Foreningen. Alle skriftlige klager bliver behandlet efter samme, fastlagte procedure. Har du ros, gode historier, nye ideer, gode billeder etc. hører vi det meget gerne. For Danske Ørredsøer er alle henvendelser vigtige i vores bestræbelser på at udvikle fiskeriet i en positiv retning.

 

Certificering

Årlig kvalitetsovervågning samt Biologisk Rådgivning: Arduinna Consult, 8830 Tjele.

 

Fiskeguiden er udgivet af Danske Ørredsøer.

 

Redaktion Joe Rasmussen. Forbehold for trykfejl og prisændringer

 
   
  © Copyright Clausen Grafisk. Materiale må ikke kopieres uden tilladelse hertil er givet af Clausen Grafisk. Print til eget brug er dog undtaget fra denne regel.