Dansk  Deutch  english

www.dansee.dk

DANSKE ØRREDSØER

 
 
Find Ørredsø i
Danmark

Aktiviteter og

arrangementer

Gode fiske

opskrifter

Nyheder og

information

 

NYHEDER & INFORMATION

 

 
 

 

De danske ferskvandsdambrug

 

 

Når du fanger en ørred i en dansk lystfiskersø er den oftest opdrættet i et dansk ferskvandsdambrug. Det giver dig sikkerhed for, at produktionen er sket med stor hensyntagen til såvel fiskene som miljøet.

 

 

Danske dambrugere er blandt verdens førende producenter af ørreder af meget høj kvalitet. Det er der flere forklaringer på: Dels producerer danske dambrug primært den legendariske regnbueørred, der oprindeligt kommer fra Nordamerika. Dels har danske dambrugere en meget stor og mangeårig erfaring i at avle gode sunde fisk på en hensynsfuld måde.

 

Produktionsmæssigt er danske dambrugere underlagt den mest restriktive lovgivning i verden. Det betyder, at danske dambrugere konstant arbejder på at mindske miljøbelastningen yderligere. En indsats som har bragt branchen helt i front blandt kolleger verden over.

 

Den meget høje kvalitet af gode sunde ørreder produceret miljøskånsomt er medvirkende til, at ørrederne ikke alene er efterspurgt af danske lystfiskersøer. Også tyske lystfiskersøer aftager en væsentlig del af den danske ørred-produktion.

 

Danske dambrug leverer også i stor udstrækning ørreder til udsætning i de danske vandløb i tæt samarbejde med lokale lystfiskerforeninger.

 

 

Vidste du

  • At ernæringseksperter anbefaler voksne at spise 200-300 gram fisk om ugen
  • At ørredens indhold af fiskeolier, d-vitaminer, jod og selen mindsker risikoen for bl.a. hjertekar sygdomme, knoglesvind og forstyrrelse i stofskiftet
  • At i år 2050 ventes 80 pct. af alle spisefisk i Europa at komme fra akvakultur
  • At 80 pct. af alle danske ferskvandsdambrug i dag lever op til de målsætninger, myndigheder og politikere har krævet
  • At nogle danske dambrug er godkendt til produktion af Ø-mærkede fisk (økologiske)
    at der udover regnbueørred også opdrættes en række andre arter på flere danske fersk-vandsdambrug - eksempelvis: Bækørred, Kildeørred, Rødding, Brødding, Guldørred m.fl.
  • At landets ca. 300 dambrug producerer over 30.000 tons fisk om året til en værdi af 500 mio. kr. – beskæftiger 700 i fuldtidsjob og eksporterer op mod 90 pct.

 

Få mere viden på Dansk Akvakulturs hjemmeside:
www.danskakvakultur.dk

 

  

 
   
  © Copyright Clausen Grafisk. Materiale må ikke kopieres uden tilladelse hertil er givet af Clausen Grafisk. Print til eget brug er dog undtaget fra denne regel.